Dituel Sp. z o.o.

 Aktualności

Etap 1 projektu ICRA odebrany przez Komitet Sterujący

Etap 1 projektu ICRA odebrany przez Komitet Sterujący


We wtorek 17 czerwca Komitet Sterujący projektu ICRA przyjął raport z zakończenia etapu 1 projektu. Jednocześnie został zaakceptowany plan etapu drugiego i zostało wydane zezwolenie na jego rozpoczęcie. Etap drugi ma za zadanie doprowadzić poszczególne produkty projektu do min. szóstego stopnia gotowości technologicznej (SGT). Obecnie produkty wytworzone w ramach etapu 1 posiadają minimum czwarty SGT, choć kilka jest już nawet na IX SGT.  Etap pierwszy udało się zakończyć wg. wcześniej przyjętych terminów oraz przyjętej tolerancji. W wyniku jego realizacji powstało 8 publikacji naukowych dotyczących zagadnień projektu. Dotychczasowe wyniki projektu zostały również zauważone na arenie międzynarodowej przez wiodące ośrodki naukowe. Etap drugi stanowi jeszcze większe wyzwanie dla całego Zespołu Zarządzania Projektem oraz poszczególnych członków zespołów realizacyjnych. Wynikiem tego etapu mają być działąjące produkty w środowisku laboratoryjnym.  

Elektrim S.A.
PAK-VOLT S.A.
PoSzkole.pl
FrazPC.pl Sp. z o.o.
Roswell Sp z o.o.
X-Trade Brokers SA
Urząd Miasta Dęblin
Hydroplast
mMedia
Krajowe Biuro  Wyborcze
Ministerstwo Środowiska
Netshare Sp. z o.o.
PlusBank
Berlin Chemie Menarini
Eltronic
Ingenico Polska Sp. z o.o.
IMS
Kancelaria Senatu RP
Prezydent
Redefine Sp. z o.o.