Dituel Sp. z o.o.

 Aktualności

Etap II projektu ICRA pozytywnie zakończony

Etap II projektu ICRA pozytywnie zakończony


Drugi etap projektu ICRA obejmował przygotowanie produktów projektu ICRA na minimum VI stopniu gotowości technologicznej. 29 października odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego, który jednogłośnie przyjął wykonane prace w ramach 2 etapu projektu. Aktualnie poszczególne produkty były rozwijane niezależnie oraz w warunkach labolatoryjnych. Zakresem kolejnego etapu będzie zintegrowanie poszczególnych częsci systemu oraz przeprowadzenie testów na platformie badawczej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Planowany jest poligon, na którym system będzie mógł być użyty podczas symulowanej akcji ratowniczo-gaśniczej.

W ramach etapu drugiego odbyły się liczne prezentacje które przybliżyły członkom zespołu realizacyjnego problematykę poszczególnych produktów i ich planowanego wykorzystania w praktyce. Etap ten był również ostatnią częścią badawczą projektu. Aktualnie główny akcent jest położony na prace projektowe oraz implementacyjne.

Elektrim S.A.
PAK-VOLT S.A.
PoSzkole.pl
FrazPC.pl Sp. z o.o.
Roswell Sp z o.o.
X-Trade Brokers SA
Urząd Miasta Dęblin
Hydroplast
mMedia
Krajowe Biuro  Wyborcze
Ministerstwo Środowiska
Netshare Sp. z o.o.
PlusBank
Berlin Chemie Menarini
Eltronic
Ingenico Polska Sp. z o.o.
IMS
Kancelaria Senatu RP
Prezydent
Redefine Sp. z o.o.