Dituel Sp. z o.o.

 Produkty

DituelCRM

DituelCRM (Obsługa Klienta) to system klasy CRM (Customer Relationship Management) ułatwiający i przyśpieszający pracę działu handlowego i działu marketingu oferując szybki dostęp do kluczowych informacji o kliencie. System posiada modułową budowę co gwarantuje pełną skalowalność i elastyczność w rozbudowie aplikacji. Dostępne są m.in. moduły zapewniające przydział i monitorowanie zadań oraz moduł zdalnego, szyfrowanego dostępu do systemu za pomocą przeglądarki internetowej.

Wykaz modułów DituelCRMContacts Management - moduł odpowiedzialny za zarządzanie kontaktami z klientami.

 • system umożliwia wprowadzanie danych o klientach wg różnych kryteriów np. klienci detaliczni, klienci biznesowi, partnerzy, spółdzielnie itd.
 • z klientem powiązana jest historia kontaktów (spotkania, telefony, email itd.) wprowadzane w postaci notatek oraz informacji o osobach z którymi się kontaktowano,
 • dane przechowywane w bazie kontaktów mogą być przeszukiwane za pomocą wyszukiwarki,
 • dostęp do poszczególnych informacji o kontaktach odbywa się na zasadzie ról tzn. użytkownicy mają dostęp tylko do informacji, do których mają uprawnienia,
 • system umożliwia planowanie kontaktów z klientami przez wykorzystanie kalendarza zadań,
 • moduł posiada narzędzia umożliwiające menadżerom przypisanie określonych zadań innym pracownikom (np. zadzwoń do, umów spotkanie itd.),
 • system kontroluje terminy wykonania zadań, w razie przekroczenia go wysyła alert do określonego użytkownika,
 • system posiada narzędzia umożliwiające generowanie ankiet i formularzy, które mogą być opcjonalnie publikowane na stronie internetowej (np. ankiety zainteresowania usługami),
 • w systemie mogą być przechowywane załączniki dokumentów związane z obsługą konkretnego klienta np.: umowa, korespondencja itp.,
 • korespondencja seryjna - możliwość drukowania personalizowanych druków oraz przeprowadzenia akcji mailingowej.Reports Tools - moduł odpowiedzialny za raportowanie. Do analiz i raportowania wykorzystywany jest Crystal Reports - jedno z najbardziej popularnych narzędzi tego typu.

System oferuje zestaw gotowych raportów np.:

 • prognozy sprzedażowe,
 • informacja o klientach z podziałem na segmenty rynkowe,
 • informacja o ilości kontaktów zrealizowanych przez określonego handlowca,
 • informacja o przeterminowanych zleceniach,
 • przychody z podziałem na poszczególnych handlowców,
 • inne.

 Gotowe raporty mogą być parametryzowane bezpośrednio przez użytkowników. Moduł umożliwia tworzenie dowolnej ilości raportów predefiniowanych przez Klienta (dzięki wykorzystaniu Crystal Reports raporty mogą być również tworzone bezpośrednio przez Klienta).


Web Access - moduł umożliwia korzystanie w systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu modułowi z systemu mogą korzystać użytkownicy mobilni dostęp do systemu jest szyfrowany 128 bitowym kluczem SSL.


Administration - moduł odpowiedzialny za zarządzanie aplikacją. zarządzanie użytkownikami i ich rolami w systemie budowanie struktury informacyjnej systemu (określenie danych przechowywanych w systemie) określenie źródeł danych, które zasilają system (w przypadku integracji aplikacji z innymi systemami Klienta)


Zalety rozwiązania


Do głównych zalet oferowanego przez nas rozwiązania należą:

 • małe wymagania sprzętowe - użytkownicy korzystają z systemu za pomocą przeglądarki internetowej a tym samym z systemu mogą korzystać na dowolnym zestawie komputerowym posiadającym zainstalowaną przeglądarkę,
 • zgodność z polskim prawem - system spełnia wymogi stawiane w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych,
 • szybki czas wdrożenia - dzięki wykorzystaniu technologii internetowych czas wdrożenia jest zredukowany do minimum, a użytkownicy nie potrzebują czasochłonnych szkoleń, gdyż korzystają z intuicyjnego interfejsu przeglądarki internetowej,
 • skalowalność - system dzięki modułowej budowie może być w przyszłości rozbudowywany zgodnie z potrzebami Klienta.Elektrim S.A.
PAK-VOLT S.A.
PoSzkole.pl
FrazPC.pl Sp. z o.o.
Roswell Sp z o.o.
X-Trade Brokers SA
Urząd Miasta Dęblin
Hydroplast
mMedia
Krajowe Biuro Wyborcze
Ministerstwo Środowiska
Netshare Sp. z o.o.
PlusBank
Berlin Chemie Menarini
Eltronic
Ingenico Polska Sp. z o.o.
IMS
Kancelaria Senatu RP
Prezydent
Redefine Sp. z o.o.